která obsahuje zadávací projektovou dokumentaci , technickou zprávu a dále soupisy stavebních prací a dodávek včetně slepého výkazu výměr. Dále jsou součástí ZP obchodní podmínky zadavatele (vzor smlouvy o dílo). Ještě upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je do středy dne: 5. 9. 2018 do 10,00 hod. Dokumentace VŘ na http://www.dumum.cz/kontakty-verejne-zakazky" />Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM | Hlavní strana

DDM Praha 10 - Dům UM / Pod Strašnickou vinicí 23 / Praha 10 / GSM Brána: +420 603 178 820 / Tel.: +420 777 721 741 / info@dumum.cz